Subaru Otomotiv Sektöründe Yükselişte

Subaru Otomotiv Sektöründe Yükselişte

Türkiye Otomotiv Sektöründe Büyüme Gösteriyor Avrupa otomotiv pazarının daralması ardından ibre Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Otomotiv satışında Avrupa 6’ncısı olan Türkiye, ayrıca yedek parça sektöründe de ön planda yer alıyor. Pek çok marka otomobil konusunda yedek parça satışı yapılan ülkemizde, subaru yedek parça çeşitleri olmak üzere birçok farklı markanın ...

Devamını oku
Admin Panelinden Kontrollü Sosyal Topluluk Modu

Admin Panelinden Kontrollü Sosyal Topluluk Modu

Facebook twitter ve friendfeed adreslerinizi admin panelinden güncelleme ve resimdeki gibi sitenizin istediğiniz yerinde gösterme modu. Admin panelinden tam kontrol : 1) Phpmyadminden INSERT INTO `settings` VALUES (34, 'facebook', ''); INSERT INTO `settings` VALUES (35, 'twitter', ''); INSERT INTO `settings` VALUES (36, 'friendfeed', ''); verisi girilir. 2) lang/En.php Bul: ?> Değiştir: $l['social_media'] ...

Devamını oku
Admin Panelinden Yönetilebilir Logo

Admin Panelinden Yönetilebilir Logo

Sql sorgusu INSERT INTO `settings` VALUES (37, 'logo', ''); 1- En.php Bul ?%3E Değiştir $l['logo'] = 'Site logo adresi (Örn. http://www.siteniz.com/logo.png) '; ?%3E 2- snews.php Bul // LOGIN LOGOUT LINK function login_link() { $login = '%3Ca href="'._SITE; $login .= _ADMIN ? 'administration/" title="'.l('administration').'"%3E'.l('administration').'%3C/a%3E '.l('divider').' %3Ca ...

Devamını oku
Google Analytics Admin Panelinden Kontrol

Google Analytics Admin Panelinden Kontrol

Admin Panelinden Google Analytics ayarlarınızı kontrol edebilmek için aşağıdaki mod u kurabilirsiniz. Mysql sorgusu INSERT INTO `settings` VALUES (38, 'analytics', ''); Snews.php Bul: echo html_input('text', 'website_keywords', 'wkey', s('website_keywords'), l('a_keywords'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); Değiştir: echo html_input('text', 'website_keywords', 'wkey', s('website_keywords'), ...

Devamını oku
Sayfa Gezme Bölümünü Numaralandırmak

Sayfa Gezme Bölümünü Numaralandırmak

Sayfaları gezinti sonraki << İlk < Önceki [x / x] Sonraki > Son >> bölümünü yukarıdaki resimdeki gibi numaralandırmak için yapmanız gerekenler: snews.php açın şu kodu bulun: function paginator($pageNum, $maxPage, $pagePrefix) ve şu kodla değiştirin: functionpaginator($pageNum,$maxPage,$pagePrefix){ global$categorySEF,$subcatSEF,$articleSEF,$_ID,$_catID,$_POS,$_XNAME; switch(true){ case!$_ID&&!$_catID: $uri=''; break; case$_ID&&$_XNAME: $uri=$categorySEF.'/'.$subcatSEF.'/'.$articleSEF.'/'; break; case$_POS==1||$_XNAME: $uri=$categorySEF.'/'.$subcatSEF.'/'; break; default: $uri=$categorySEF.'/'; } $link='<ahref="'._SITE.$uri; $prefix=!empty($pagePrefix)?$pagePrefix:''; if($pageNum>1){ $goTo=$link; $prev=(($pageNum-1)==1?$goTo: $link.$prefix.($pageNum-1).'/').'"title="'.l('page').''.($pageNum-1).'"> &lt;</a>'; $first=$goTo.'"title="'.l('first_page').''.l('page').'"> &lt;&lt;</a>'; }else{ $prev='&lt;'; $first='&lt;&lt;'; } if($pageNum<$maxPage){ $next=$link.$prefix.($pageNum+1).'/"title="'.l('page').''.($pageNum+1).'"> &gt;</a>'; $last=$link.$prefix.$maxPage.'/"title="'.l('last_page').''.l('page').'"> &gt;&gt;</a>'; }else{ $next='&gt;'; $last='&gt;&gt;'; } $pages_list=''; $prev_block=''; $next_block=''; $pages_wings=5;//lengthofpaginator=$pages_wings*2 if($pageNum<=$pages_wings+1||$maxPage<=$pages_wings*2){//left $start=1; }elseif($maxPage-$pageNum<$pages_wings-1){//right $start=$maxPage-$pages_wings*2; }else{//center $start=$pageNum-$pages_wings-1; } for($i=$start;$i<=($maxPage);$i++){ if($maxPage>$pages_wings*2){ if($i<$pageNum-$pages_wings&&$maxPage-$i>=$pages_wings*2){ $prev_block=$link.$prefix.$i.'/"title="'.l('page').''.$i.'">...</a>'; continue; } if($i>=$pageNum+$pages_wings&&$i>$pages_wings*2){ $next_block=$link.$prefix.$i.'/"title="'.l('page').''.$i.'">...</a>'; ...

Devamını oku
[Mini Mod] Önceki Makale Sonraki Makale Bildirimi

[Mini Mod] Önceki Makale Sonraki Makale Bildirimi

Ziyaretçilerinize okuduğu makaleden önce ve sonra hangi makalenin geldiğini göstermek istiyorsanız bu mod tam size göre... İlk olarak dil dosyasına şu kodları ekleyiniz: #fast links $l['previous_article'] = 'Önceki Makale: '; $l['next_article'] = 'Sonraki Makale: '; Daha sonra snews.php de şunu bulunuz: // ARTICLES function articles() { Hemen üstüne şu kodları ekleyiniz: //Version3 functionfast_links(){ global$_ID,$_catID; if(!$_ID)return; if(!$_catID)return; $vis=!_ADMIN?'ANDa.visible='YES'':''; $query=' (SELECT "'.l('previous_article').'"asltext, a.title,a.seftitleASasef, c.seftitleAScsef, x.seftitleASxsef FROM'._PRE.'articlesASa LEFTOUTERJOIN'._PRE.'categoriesasc ONa.category=c.id LEFTOUTERJOIN'._PRE.'categoriesasx ON(c.subcat=x.id ANDx.published="YES") WHEREposition=1 ANDa.published=1 ANDa.category='.$_catID.' ANDc.published="YES" '.$vis.' AND( CASE WHENa.artorder=(SELECTartorderFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') THENa.date>(SELECTdateFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') ELSEa.artorder<(SELECTartorderFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') END ) ORDERBYartorderDESC,dateASC LIMIT1) ...

Devamını oku