Admin Panelinden Kontrollü Sosyal Topluluk Modu

Admin Panelinden Kontrollü Sosyal Topluluk Modu

Facebook twitter ve friendfeed adreslerinizi admin panelinden güncelleme ve resimdeki gibi sitenizin istediğiniz yerinde gösterme modu. Admin panelinden tam kontrol :

1) Phpmyadminden
INSERT INTO `settings` VALUES (34, 'facebook', '');
INSERT INTO `settings` VALUES (35, 'twitter', '');
INSERT INTO `settings` VALUES (36, 'friendfeed', '');
verisi girilir.
2) lang/En.php
Bul:
?>
Değiştir:
$l['social_media'] = 'Facebook, Twitter, Friendfeed Ayarları';
$l['twitter'] = 'Twitter (Örn.http://www.twitter.com/username)';
$l['facebook'] = 'Facebook (Örn.http://www.facebook.com/username)';
$l['friendfeed'] = 'Friendfeed (Örn.http://www.friendfeed.com/username)';
?>
3) snews.php
Bul:
echo html_input('text', 'date_format', 'dt', s('date_format'), l('a_date_format'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', '');
echo '</div></fieldset></div>
Değiştir:
echo html_input('text', 'date_format', 'dt', s('date_format'), l('a_date_format'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', '');
echo '</div></fieldset></div><div>';
echo html_input('fieldset', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '<a onclick="toggle('subx')" style="cursor: pointer;">'.l('social_media').'</a>');
echo '<div id="subx" style="display: none;">';
echo html_input('text', 'twitter', 'lang', s('twitter'), l('twitter'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', '');
echo html_input('text', 'facebook', 'char', s('facebook'), l('facebook'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', '');
echo html_input('text', 'friendfeed', 'dt', s('friendfeed'), l('friendfeed'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', '');
echo '</div></fieldset></div>
4) snews.php
Bul:
$allowed_img = $_POST['allowed_img'];
Değiştir:
$allowed_img = $_POST['allowed_img'];
$twitter = $_POST['twitter'];
$facebook = $_POST['facebook'];
$friendfeed = $_POST['friendfeed'];
5) snews.php
Bul:
'allowed_images' => $allowed_img,
Değiştir:
'allowed_images' => $allowed_img,
'twitter' => $twitter,
'facebook' => $facebook,
'friendfeed' => $friendfeed,
6) index.php görünmesi istenilen yere
<h3>Bizi Takip Edin</h3>
<ul>
<a href="<?php echo s('facebook'); ?>" title="<?php echo s('website_title'); ?> Facebook'ta Takip Edin"><img src="images/facebook.png" border="0" alt="<?php echo s('website_title'); ?> Facebookta Takip Edin" /></a>
<a href="<?php echo s('twitter'); ?>" title="<?php echo s('website_title'); ?> Twitter'da Takip Edin"><img src="images/twitter.png" border="0" alt="<?php echo s('website_title'); ?> Twitter'da Takip Edin" /></a>
<a href="<?php echo s('friendfeed'); ?>" title="<?php echo s('website_title'); ?> Friendfeed'de Takip Edin"><img src="images/friendfeed.png" border="0" alt="<?php echo s('website_title'); ?> Friendfeed'de Takip Edin" /></a>
</ul>
7) Resimleri images klasörüne at