Google Analytics Admin Panelinden Kontrol

Google Analytics Admin Panelinden Kontrol

Admin Panelinden Google Analytics ayarlarınızı kontrol edebilmek için aşağıdaki mod u kurabilirsiniz. Mysql sorgusu INSERT INTO `settings` VALUES (38, 'analytics', ''); Snews.php Bul: echo html_input('text', 'website_keywords', 'wkey', s('website_keywords'), l('a_keywords'), '', '', '', '', '', '', '', '', '', ''); Değiştir: echo html_input('text', 'website_keywords', 'wkey', s('website_keywords'), ...

Devamını oku
Sayfa Gezme Bölümünü Numaralandırmak

Sayfa Gezme Bölümünü Numaralandırmak

Sayfaları gezinti sonraki << İlk < Önceki [x / x] Sonraki > Son >> bölümünü yukarıdaki resimdeki gibi numaralandırmak için yapmanız gerekenler: snews.php açın şu kodu bulun: function paginator($pageNum, $maxPage, $pagePrefix) ve şu kodla değiştirin: functionpaginator($pageNum,$maxPage,$pagePrefix){ global$categorySEF,$subcatSEF,$articleSEF,$_ID,$_catID,$_POS,$_XNAME; switch(true){ case!$_ID&&!$_catID: $uri=''; break; case$_ID&&$_XNAME: $uri=$categorySEF.'/'.$subcatSEF.'/'.$articleSEF.'/'; break; case$_POS==1||$_XNAME: $uri=$categorySEF.'/'.$subcatSEF.'/'; break; default: $uri=$categorySEF.'/'; } $link='<ahref="'._SITE.$uri; $prefix=!empty($pagePrefix)?$pagePrefix:''; if($pageNum>1){ $goTo=$link; $prev=(($pageNum-1)==1?$goTo: $link.$prefix.($pageNum-1).'/').'"title="'.l('page').''.($pageNum-1).'"> &lt;</a>'; $first=$goTo.'"title="'.l('first_page').''.l('page').'"> &lt;&lt;</a>'; }else{ $prev='&lt;'; $first='&lt;&lt;'; } if($pageNum<$maxPage){ $next=$link.$prefix.($pageNum+1).'/"title="'.l('page').''.($pageNum+1).'"> &gt;</a>'; $last=$link.$prefix.$maxPage.'/"title="'.l('last_page').''.l('page').'"> &gt;&gt;</a>'; }else{ $next='&gt;'; $last='&gt;&gt;'; } $pages_list=''; $prev_block=''; $next_block=''; $pages_wings=5;//lengthofpaginator=$pages_wings*2 if($pageNum<=$pages_wings+1||$maxPage<=$pages_wings*2){//left $start=1; }elseif($maxPage-$pageNum<$pages_wings-1){//right $start=$maxPage-$pages_wings*2; }else{//center $start=$pageNum-$pages_wings-1; } for($i=$start;$i<=($maxPage);$i++){ if($maxPage>$pages_wings*2){ if($i<$pageNum-$pages_wings&&$maxPage-$i>=$pages_wings*2){ $prev_block=$link.$prefix.$i.'/"title="'.l('page').''.$i.'">...</a>'; continue; } if($i>=$pageNum+$pages_wings&&$i>$pages_wings*2){ $next_block=$link.$prefix.$i.'/"title="'.l('page').''.$i.'">...</a>'; ...

Devamını oku
[Mini Mod] Önceki Makale Sonraki Makale Bildirimi

[Mini Mod] Önceki Makale Sonraki Makale Bildirimi

Ziyaretçilerinize okuduğu makaleden önce ve sonra hangi makalenin geldiğini göstermek istiyorsanız bu mod tam size göre... İlk olarak dil dosyasına şu kodları ekleyiniz: #fast links $l['previous_article'] = 'Önceki Makale: '; $l['next_article'] = 'Sonraki Makale: '; Daha sonra snews.php de şunu bulunuz: // ARTICLES function articles() { Hemen üstüne şu kodları ekleyiniz: //Version3 functionfast_links(){ global$_ID,$_catID; if(!$_ID)return; if(!$_catID)return; $vis=!_ADMIN?'ANDa.visible='YES'':''; $query=' (SELECT "'.l('previous_article').'"asltext, a.title,a.seftitleASasef, c.seftitleAScsef, x.seftitleASxsef FROM'._PRE.'articlesASa LEFTOUTERJOIN'._PRE.'categoriesasc ONa.category=c.id LEFTOUTERJOIN'._PRE.'categoriesasx ON(c.subcat=x.id ANDx.published="YES") WHEREposition=1 ANDa.published=1 ANDa.category='.$_catID.' ANDc.published="YES" '.$vis.' AND( CASE WHENa.artorder=(SELECTartorderFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') THENa.date>(SELECTdateFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') ELSEa.artorder<(SELECTartorderFROM'._PRE.'articlesWHEREid='.$_ID.') END ) ORDERBYartorderDESC,dateASC LIMIT1) ...

Devamını oku
Sitenize Keywords Bulutu Ekleyin.

Sitenize Keywords Bulutu Ekleyin.

Aşağıdaki bilgileri database'e dump edin: INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_width', '400'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_height', '300'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_tcolor', '666666'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_tcolor2', 'CC3333'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_hicolor', 'CC3366'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_bgcolor', 'c0c0c0'); INSERT ...

Devamını oku
[Mini Mod] CKEditor Eklemek

[Mini Mod] CKEditor Eklemek

1-) Öncelikle editörü resmi sitesinden indiriyoruz:http://ckeditor.com/download 2-) rar'lı dosyadan çıkardığımız ckeditor isimli klasörü anasayfaya atıyoruz. 3-) snews.php yi açıyoruz şu kodları buluyoruz: echo html_input('textarea', 'text', 'txt', $frm_text, l('text'), '', '', '', '', '', '2', '100', '', '', ''); buttons(); 4-) yukarıda bulduğumuz kodu şunula değiştiriyoruz: echo ...

Devamını oku
[SPEED MOD] Sitenizi %64 hızlandırın.

[SPEED MOD] Sitenizi %64 hızlandırın.

Sitenizi sıkıştırarak %64 hızlandırmak istermisiniz?  index.php yi açın şu kodu bulun:  < ?php include('snews.php'); ? >  hemen öncesine şu kod ekleyin:  < ?php ob_start("ob_gzhandler"); ? >  Comments (0) 17.03.2013. 13:31 Bulunamayan sayfayı mail adresinize bildirmek http://snewstr.com/modifikasyonlar/bulunamayan-sayfayi-mail-adresinize-bildirmek/ Bulunamayan 404 ...

Devamını oku