Aşağıdaki bilgileri database'e dump edin: INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_width', '400'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_height', '300'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_tcolor', '666666'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_tcolor2', 'CC3333'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_hicolor', 'CC3366'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_bgcolor', 'c0c0c0'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_trans', 'true'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_speed', '100'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_distr', 'true'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_mode', 'tags'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_fontmax', '100'); INSERT INTO `settings` VALUES ('', 'tag_fontmin', '0'); şu dosyayı indirin ve sitenizin anadizinine atın: http://snewstr.com/etiket.rar index.php yi açın şu kodu bulun: <?php include('snews.php'); ?> şununla değiştirin: <?phpsession_start();include('snews.php');include('_objet.tag.php');?> Şu kodu bulun: </head> Öncesine şunu ekleyin: <script type="text/javascript" src="/js/swfobject.js"></script> Etiket bulutunun gözükmesini istediğiniz yeri belirleyin ve index.php ye şu kodu ekleyin: <?phptag();?> snews.php yi açın ve şu kodu bulun: case isset($_POST['search_query']): search(); return; break; şununla değiştirin: case isset($_GET['search_query']):  search(); return; break; case isset($_POST['search_query']):  search(); return; break; şu kodu bulun: $search_query = clean(cleanXSS($_POST['search_query'])); şununla değiştirin: if (isset($_GET['search_query'])) $search_query = clean(cleanXSS($_GET['search_query'])); if (isset($_POST['search_query'])) $search_query = clean(cleanXSS($_POST['search_query'])); Ayarları şu dosyadan yapabilirsini:extra/admin_cumulus.php sitenize içerik eklerkenkeywords girmeyi unutmayınız.