Fanların Kullanım Alanlarına Göre Seçenekleri

Farklı hava dalgalarının ideal bir şekilde savrulmasına olanak tanıyan fanlar, ortamların havalandırılmasından iklimlendirilmesine kadar birçok alanda işlev görür. Sunduğu imkanlarla kullanıcıları için birçok avantaj oluşturan sistemler endüstriyel alanlardan kişisel kullanıma kadar geniş bir yelpazedeki hedef kitle için önemlidir. Pervane, havalandırma aracı, vantilatör gibi çeşitli isimleri bulunan sistemler elektrikle çalışır. Aspiratör olarak da kullanılabilen seçeneklere https://www.arkotekelektronik.com/fan-cooling-or-ventilation-168 gibi online mağazalardan uygun fiyata sahip olmak mümkündür. Genel olarak havanın temizlenmesinde kullanılan sistemler bünyesinde bulunan kanat ve çark sayesinde işlev görürler.

Beslenme Fanlarının İşlevi

Kullanım alanlarına göre üç farklı kategoride şekillenen fanlar basma, egzoz ve emme fanı gibi isimlerle adlandırılır. Emme fanları ortamdaki basıncın düşürülmesini sağlayarak ortamda bulunan kötü havanın emilerek dışarı atılmasını sağlar. Egzoz fanı ise iç ve dış hava akımı ile çalışan fan seçenekleridir. Bu sistemde alınan hava kadar dönüş havasının egzoz edilmesi sağlanır. Fanları kullanırken bazı noktalara özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Örneğin; araçların direkt olarak yağmur gibi ıslaklıkla temas edebileceği alanlara monte edilmemesi gereklidir. Aynı zamanda fanın bağlanacağı bacanın çapının çıkış ağzından küçük olmaması önemlidir. Aspiratör fanlarında ise yiyeceklerin fan altında pişirilmemesi gereklidir. Fan çeşitlerinin üçüncü ayağı olan besleme fanları ise fanın kanal içinde artı basınç oluşturması ile sağlanır. Bu sistemde ortamda bulunan havanın sirküle edilmesi sağlanır. Bu nedenle besleme fanlarına vantilatör adı da verilir. Endüstrinin birçok alanında kullanılan fanları kendiniz oluşturmak istiyorsanız potansiyometre, direnç, LED, kablo, fan, güç konnektörü ve lehim makinesine ihtiyacınız olacaktır. Fanlara bir bütün olarak sahip olabileceğiniz gibi elektronik parçalarının satışını yapan mağazalar aracılığı ile parça bazında alım yapmanız da mümkündür.