Güç taşımakla görevli olan kabloların dış ve iç yapılarını incelediğimizde farklı yapısal özelliklerle karşılaşırız. Örneğin dışı yalıtkan ürünlerle sarılarak kaplanmış kablo çeşitlerinin içi de alüminyum ve bakır tellerle ince- kalın tekli- çoklu sarmal- düz ya da bükümlü şekilde tasarlanmış olabilir. Akım Taşıma konusunda detaylı incelemeleri https://tr.prysmiangroup.com/tr/enerji-kablolari sayfalarından yapabilirsiniz. Kabloların bu farklı özellikleri ise akım taşıma güçlerinin farkından doğar. Bundan da anlaşılabileceği gibi her kablo her alanda kullanılamamaktadır. Sonuç olarak kablo seçimleri; ortam, şartlar, işlevsellik gibi özelliklere göre yapılarak çalışma alanlarında yaşam alanlarında ya da tesislerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kablo Seçiminde Akım Taşıma

Kablolar yanlış alanlarda kullanıldığında ısınır, yıpranır hatta alev alarak yangınlara dahi sebep olabilir. Bu da her kablonun kablo kesiti akım taşıma kapasitesi farkını ortaya koyar. Zaman zaman başımızda gelen kablo ısınması nedeniyle ortalığı saran kablo yanık kokusu bu nedenle ortaya çıkmaktadır. Önlem alınmadığında ve hissedilmediğinde bu ısınma yangın gibi can – mal kayıplarına neden olabilir. İşte yaşam ve çalışma alanlarında seçilecek olan kablo akım taşıma kapasiteleri bu denli önemlidir. Kablo seçerken kabloların hava, toprak ve boru alanlarından hangisinde kullanılacağı belirlenmeli ve kablolar o niteliklerde seçilmelidir. Söz gelimi bu kablo çeşitliliğinden boru içlerinde, kanal içinde kullanılacak kablo kesiti çoklu olduğundan ve daha çok ısınacağından daha büyük ve geniş çaplı niteliklerde kablolar seçilmelidir.