İşyeri Hekimi Nedir

Hükümet tarafından 20 Temmuz 2013 tarihli yasa ile yürürlüğe konan işyeri hekimliği uygulaması, birçok doktora işyeri hekimi olma fırsatı sunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda hekim azlığı nedeniyle uygulanamayan yeni yasa yapılan düzenlemelerin ardından tekrar yürürlüğe alınmış durumda. Yeni uygulama ile 50'den daha az çalışanı olan işletmelerin işyeri hekimi bulundurması zorunlu hale getirilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulan yeni torba yasası ile yöneticilik görevinde olmayan ve kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışan tabipler ve aile hekimleri işyeri hekimi olabiliyor. Yapılan yeni düzenleme ile aile hekimlerine de bu fırsatın tanınması ile ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.

Kimler işyeri hekimi olabiliyor

İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinden sorumlu olacak işyeri hekimleri, bundan böyle işyerlerinde çalışma koşulları ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Ayrıca bünyesinde hekim bulundurmaya kamu kurum ya da kuruluşlar için birtakım konularda yaptırım uygulanacak ve gerekirse işlerin ilerlemesi durdurulacak.Diğer yandan işyeri hekimliği için gerekli eğitimler ticari kuruluşlardan tarafından verilecek. Bu belgeyi almak isteyen herkes öncelikle ticari firmalar tarafından verilen eğitimlere katılacak ve eğitimleri tamamlamaları ardından işyeri hekimliği yapmaya hak kazanacak. Ayrıca eğitimlerin içerikleri genel olarak çalışma koşulları ve karşılaşılan risklere karşı alınabilecek şeklinde verilmektedir. Eğitimlerin kapsamı Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan torba yasa bünyesinde açık ve net bir şekilde gösterilmiş ve verilecek eğitimlerin hangi konuları kapsayacağı ifade edilmiştir.

www.pukodanismanlik.com.tr