İnsan düşünen konuşan ve yaratılışı gereği bunları paylaşma gereği duyan sosyal bir varlıktır ve ortaya koyduklarını yaşadıklarını düşüncelerini her zaman için diğer insanlar ile paylaşma gereği duymaktadır. Günümüz teknolojisi çağı olduğundan dolayı da iletişim de gün geçmeye başladıkça daha bir önem kazanmaktadır ve iletişim teknolojileri araçları sayesinde de daha kolay şekillerde sağlanmaktadır. Bu anlamda ise insanlar arasında iletişim ve dil her zaman için büyük bir öneme sahiptir.

İletişim Sadece Dille Mi Sağlanır?

İnsanlar arasında iletişim sadece dil ile gerçekleşmez ve yazıyla, iletişim araçları, jest, mimik hareketleri, haritalar ve bir takım semboller ile de insanlar arasında iletişim sağlanmaktadır. Bunlardan bir tanesini ya da bir kaçını iletişim kurarken kullanırız fakat en etkili yol ise her zaman için bire bir yüz yüze gerçekleşen iletişim sistemidir.