Hukuk Ve Hayatımızdaki Rolü

Hukuk Ve Hayatımızdaki Rolü
Çoğu zaman mecazi anlamda dostluk arkadaşlık olarak kullandığımız ”Hukuk” kelimesi her yönü ile yaşam kurallarını düzenleyen ve dayanağı yaptırımlara atıfta bulunan düzenleyici kurallardır. Hukuk kelimesi daha çok örf adet gelenek ve göreneklerimizi bir düzen içinde yürüten kurallar bütünüdür. İnsanların yaşadığı yüzyıllar boyunca şekillenerek pek çok çeşitleri ortaya çıkan hukuk kuralları sayesinde toplumlar bir düzen içerisinde hem yasal hem de toplumsal olaylara yön vermiştir. En basit örneği olan ve hukuk kurallarından biri olan aile hukukudur. Aile kavramını belirli kurallar dâhilinde yürüten ve bu sayede toplumun temel direği olan ailenin sağlam temellere dayanarak idame ettirilmesini sağlamaktadır. Görüldüğü gibi hukuk kavramı genel anlam itibarı ile toplumları düzenleyen ve bu düzeni sağlarken kural ve yaptırımların eşliğinde eşitliği ve düzeni sağlayan kurallar bütünüdür. Kamunun düzen içerisinde işlemesini sağlayan Aile hukuku ilk sırada belirttiğimiz hukuk çeşitleri ceza hukuku anayasa hukuku iş hukuku ve benzeri alt dallara ayrılmaktadır.