Tüm Süreçler Titizlikle Takip Edilir

İşçi avukatları, çalışanların hakkını gözeterek işçi ve iş yeri güvenliği hususunda dikkat edilmesi gereken konularda danışmanlık veya avukatlık hizmeti verirler. İşçi ve iş veren arasındaki sözleşme yapılarının oluşturulmasından çalışanlar adına davaların takibini yapmakla yükümlüdür. İşçi avukatları, adresinde olduğu gibi online danışmanlık hizmeti sunabilirler. İş sözleşmelerinin fesih halleri konusunda uzmanlaşan avukatlar, çalışanların haklarını korumak ve açılan davalarda lehte sonuç alınması için faaliyet gösterir. Bunun yanı sıra yüz yüze danışmanlık hizmeti ve avukatlık hizmeti de verilebilir. Müvekkilinin haklarını gözeten ve dava konusunu en ince ayrıntısına kadar inceleyen işçi avukatı dava süreçlerinin önemli aşamalarını müvekkiline bildirir.

Hukuki Desteğe mi İhtiyacınız Var?

Hukuki desteğe ihtiyacı olanlara yönelik hizmetler veren işçi avukatları, hakkınızı savunmanız için ihtiyaç duyduğunuz profesyonel desteği verir. Haksızlıkla karşılaştığınız durumlarda atılacak adımların süreç takibini yapan avukatlar ticaret hukuku, aile hukuku, ceza hukuku gibi konular hakkında da hizmet verebilirler. İşi hukuku davalarında birçok konu ele alınır. Bu konulardan bazıları; işçinin kusuru, işverenin kusursuz sorumluluğu, yıllık ücretli izinler, eksik ödenen veya ödenmeyen tazminatlar, işe iade davası, kıdem tazminatı, fazla mesai ücretlerinin talep edilmesi gibi konulardır. İş hukuku kapsamına giren davalar ve süreçler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler bulundukları ilden veya çevre illerinde bulunan hukuk bürolarına danışarak süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler.