Veri İşleyen Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi, bir verinin tamamının ya da bir bölümünün elde edilerek herhangi bir ortamda saklanması, üzerinde oynama yapılması, bir ortamdan başka bir ortama aktarılması, kullanılmasının engellenmesi gibi tüm işlemlere verilen ortak isimdir. Şahsın kendine ait olmayan başka bir şahsa ait veriyi üzerinde hiçbir oynama yapmadan olduğu gibi kendine ait bir hard diskte ya da CD’de saklaması da veri işleme faaliyetidir. Sahibinin rızası olmadan bir kişisel verinin saklanması suç teşkil etmektedir. https://www.sinaneroglu.av.tr/kvkk-nedir-kvkk-hakkinda-bilinmesi-gerekenler/ ile detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Kuralları Takip Eden Kurum

Kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir veri sorumlusu tarafından yapılır. Şahıslara ait verilerin hangi amaçla işleneceğinin ve hangi kanallar yolu ile bu işleme faaliyetinin yapılacağının kararını vererek bu veriyi yönetmekle sorumlu kişi veri sorumlusudur. Veriler şahıs için önemli olduğundan bu verilerin nasıl işleneceğinin ve hangi amaçlar doğrultusunda işleneceğinin kararını veren kişi, bu hususta sorumluluğu en üst düzeyde olan kişidir. Veri sorumlusu olan kişinin verdiği yetki ile veri işleme faaliyeti gösteren kişi ise veri işleyendir. Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun üst düzeydeki yönetim kurulu, kişisel verilerin korunması durumuyla ilgili karar almakla yükümlüdür. Bu kurul toplamda 9 kişiden oluşmaktadır. Bu kurul üyeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kuralları kapsamında belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde şahsın içinde bulunduğu duruma ait şikâyetlerini dinlemekle yükümlüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kurulu bu şikâyetler doğrultusunda gerektiği takdirde maddi yaptırım uygulamaktadır. Ayrıca veri sorumluları sicili gizli tutup saklamak ile de yükümlüdür. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kurulunun 4 üyesi bizzat Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, geri kalan 5 üyesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan siyasi partilerin üye sayılarının oranına göre aralarından aday gösterdikleri şahıslar arasından seçilir.