Asillerin Düzenlediği Davetiyeler

Ortaçağda birçok asil ve bu asillerin düzenlediği davetler vardı. Ancak asiller odlukça uzak topraklarda yaşamaktaydılar ve bu nedenle onları gidip çağırmak büyük bir çaba istemekteydi. Ve büyük paralar anlamına gelmekteydi. Bunu engellemek için ve bir an önce asillere ulaşmak için özel günlerde ve resmi davetlerde kullanılmak üzere davet pusulaları oluşturuldu.

Davetiye Modellerinin Tarihi

Ancak bu bir asile gideceği için üzerinde bir zarf olması ve davet pusulasına ilk olarak asilin dokunması ases alınmaktaydı. Bir süre sonra içerisinde davet metni ve yer bildirimi olan bu pusulalar devrimlerle beraber halka yayıldı ve bir gelenek haline gelerek  ile can buldu. Ve her davette kişi özenle güzel bir davetiye oluşturmaya başladı.

www.davetiyekatalogu.com