Borsada En Sık Kullanılan Terimler Nedir

Fiyat oluşumları borsa konusunda en çok merak edilen ve aranan bilgileri içerisinde gelmektedir. Buna göre borsa İstanbul sistemlerinde fiyatlar, fazla sayılardaki menkul kıymet alım ve satım emirlerinin belirli şekillerde ve belirli kurallar çerçevesinde ki aleni şekillerde karşılaşmaları ile olmaktadır. Diğer yandan ise borsa işlemlerinde ve ticaretinde çok sayılarda menkul kıymet alım ve satım emirlerinin belirli kurallar doğrultusunda ve çerçevesinde aleni şekillerde karşılaşması ile oluşmaktadır. Bazı şirketler, sermayelerini bölünmüş olarak ve komandit şirketler özel kanun kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan bütün sermayelerin belirli bir bölümlerinde temsil eden ve sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkanları ve olanakları veren, kıymetli hisse senetleri ve çeşitleri olmaktadır.Borsada en sık kullanılan terimler 2 şekillerde olmaktadır. Bunlar ise; işlem hacmi ve işlem miktarları olmaktadır. İşlem hacimleri, bütün hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerde ki her emirin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanması işlemleri olmaktadır.Diğer yandan ise fiyatlarının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanması işlemlerine denilmektedir.

Borsada Fiyatların Dalgalanması Nedir

İşlem miktarları ne demektedir; Belirli olan bir seanslarda veya belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedi denilmektedir. Diğer yandan açığa satış işlemleri ne demektir; Açığa satış işlemi sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretleri ile satılması denilmektedir.Borsada fiyatlar sürekli olarak hareket hallerinde olmaktadır. Bilinmesi gerekmektedir ki bu dalgalanmalar aslında bir şirketin ve herkesin kafasında ki değerinin ve herkesin gelecekle ilgili öngörülerinin farklı şekillerde olmasından kaynaklı olmaktadır. Hisse fiyatlarını en etkili şekillerde etkileyen bütün faktörleri iki şekillerde incelemek gerekmektedir. Genel faktörler ve şirketler ile ilgili faktörlerdir. Genel olan faktörlerde, ekonomi, politika ve bütün dünyadaki gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Şirketler ile ilgili olan faktörlerde ise; yatırım yapmayı düşündüğünüz bütün şirketlerin durumları, yönetimleri, faaliyetleri, Pazar payları vb. diğer gerekli olan bütün bilgileri göz önünde bulunmaktadır. Ancak bu ve diğer gerekli bilgilerde mutlaka konusunda uzman ve deneyimli kişilerden almanız gerekmektedir.

www.osmanlimenkul.com.tr