Bakım Evlerinde Araştırma Ya da Staj Yapılır Mı

Hayatlarını evde yalnız ya da aileleri ile birlikte sürdüren yaş ve ayrıca üzerinde olan bütün kişiler merkezlere üye olarak gerekli olan bütün hizmetlerden en etkili şekillerde yaralanabilirler. veya yaşlı bakım evlerinde 55 ve 60 yaşları arasında olup da merkezlerden yararlanmak isteyenler ise merkez sorumlusunun teklifleri, mutlaka il müdürlüklerinin onayı ile üye olabilmektedir. Yaşlı dayanışma merkezlerinde yalnız yaşayan ve merkezlerde kalmak isteyen kişilerin boş zamanlarını, değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik ve mesleki çalışma yaparak sosyal olan bütün ilişkilerini ve aktivitelerini artırmak için kurulmuşlardır. Ülkemizde de farklı şehirler olmak üzere bazı yaşlı dayanışma merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde ise üyelerden oluşan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları müzik çalışmalarında bulunmakta, sosyal ve kültürel amaçlı geziler, yemek aktiviteleri yapabilirler. Eski zamanlara göre artık günümüzde özel huzur evi ve yaşlı bakım evleri açmak için, bulunan illerin il sosyal hizmetler müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evlerini Açmak

İl sosyal hizmetleri müdürlükleri, 2828 sayılı bazı günümüz yasalarına göre de ve bu doğrultularda çıkarılan Özel olan huzur evi ve yaşlı bakım evleri yönetmenliklerinde belirlenen bütün kriterler çerçevesinde kuruluş açmak isteyen kurucu olan adaylarını yönlendirirler. İlgili olan kurumlara bağlı olarak gerekli kuruluşlarda yapılmak istenen ve aynı zamanda ise üniversite öğrencileri ön lisans, lisans ve ayrıca yüksek lisans araştırma, staj talepleri ile üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma taleplerini mutlaka genel müdürlüklerinin eğitim merkezi başkanlıklarınca gerekli değerlendirilmelerin yapılması gerekmektedir. Araştırma yapmak isteyen kişilerden ise bazı istenilen belgeler bulunmaktadır. Bunlar ise; bu araştırmaların teorik yani kurumsal çerçevesi, araştırmanın isimleri, amaçları, önemi, yöntemi, hipotezler, sayıtlılar, sınırlılıklarda bulunmaktadır. Araştırmanın anket soruları huzur evi yerlerinde ve hangi tarihler arasında ve ne için yapılacaklarının bilgisinin verilmesi gerekmektedir. Üniversite, yüksekokul, kamu kurumları vb. kurumların genel müdürlüklerin eğitim merkezi başkanlığına hitaben yazılacak olan dilekçe ve okunmakta olan okulların öğrencileri olması gerekmektedir.

www.huzurevi.com