Dokümanlarınızı Daha Hızlı Paylaşın

Kurum, kuruluş ya da işletmeler yapmış oldukları faaliyetleri belgelendirmek zorundadır. Yapılan her faaliyet için düzenlenen belgeleri saklamak ve depolamak doküman arşiv sistemleri ile daha kolay ve pratik. Belgelerinizi daha kolay saklamak ve paylaşmak istiyorsanız http://www.g-gsoft.com.tr/tr/dokuman-yonetimi/ sayfayı ziyaret ederek sistemin kurulumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Özellikleri

Arşiv, belgelerin saklanmasını sağlayan bir depolama sistemidir. Klasik depolama sistemlerinin aksine elektronik doküman arşiv sistemleri belgelerin elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlar. Sistem belgeler üzerinde yapılan tüm değişiklik ve düzeltmelerin muhafaza edilerek kayıt altına alınmasını sağladığı için işletmelerin faaliyetlerini daha hızlı ve seri bir şekilde incelemesine olanak tanır. Sistemin en önemli özelliği belgelerin güvenliğini ve veri bütünlüğünü sağlayan bir altyapıya sahip olmasıdır. Sistemin sahip olduğu ayırt edici unsurlar, belgelerin işlevine göre gruplandırılmasını sağlayarak kurum ve kuruluşların iş akışını hızlandırır. Bilgi ve belgeler uygulama içerisinde görevlendirilen farklı tarayıcılar tarafından yönetilebilir. Yedekleme, versiyonlama, gruplama, etiketleme gibi farklı fonksiyonlara sahip olması sistemin daha verimli çalışmasını, dolayısı ile kullanıcının da hızlı ve seri bir şekilde belge ve dokümanlara ulaşmasını sağlar. Kullanıcının yapmış olduğu tüm işlemler sistem sayesinde raporlanabilir. Dosyalanan dokümanlar isteğe bağlı olarak kategorilere ayrılarak saklanabilir. Sözleşmeler, mimari çizimler, teklifler, özlük, satın alma... gibi belgelerinizi güven içinde saklamak ve lazım olduğunda paylaşabilmek için g-gsoft.com.tr ile iletişime geçerek sistemin kuruluş şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.