İş Kazalarını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

İnşaat sektöründe işveren, alt işveren, Proje Müdürü, Sağlık ve güvenlik koordinatörü ve çalışanların ayrı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu meslek grupları dışında İş güvenliği uzmanı da birçok sorumluluk sahibidir. Tüm bu mesleklerin sorumlulukları aşağıda ayrı başlıklar altında toplanmıştır; İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, İş ve araçların kullanımı ve riskler için gerekli eğitimi sağlamak; işle ilgili risk değerlendirmeleri için gerekli organizasyonu yapmak; sağlık ve güvenlik önlemlerini sağlamak ve bunların tümünü değişen koşullara göre güncellemek. İş güvenliği uzmanları ve daha fazla bilgi almak için sitesini ziyaret edebilir kesintisiz osgb desteği alabilirsiniz. Risk değerlendirmesi yapmak. Alınan güvenlik önlemlerinin uygulanmasını izlemek, denetleyip herhangi bir uyumsuzluk varsa düzeltilmesini sağlamaktır.

İş Kazalarını Önlemek için İş Güvenliği Yapılması Gerekilenler

İşyeri ortamından ve üretim sürecinden kaynaklanan tüm riskler kaza analizi ile belirlenmeli ve tüm riskler değerlendirilmeli, güvenli ve emniyetsiz davranışlar belirlenmelidir. Tespit edilen tehlike ve riskler için gerekli güvenlik önlemleri belirlenmeli ve önlemle geliştirilmelidir. Çalışanları sağlık ve güvenliklerine uygun şekilde çalışmaları için görevlendirmek Çalışanlar tarafından ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun kişisel ekipman kullanılmasını sağlamak İşyerinde tehlikeli alanlara yetkisiz erişimi önlemek için önlemler alınmalıdır. İnsanların düşmesini önlemek için emniyet kemeri vb. Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalı, sağlam iskele ve iskele kullanılmalı, uyarı işaretleri görünür şekilde kullanılmalıdır. Elektrik çarpmasını önlemek için önlemler alınmalıdır. İnşaat aletlerini kullanırken dikkatli olunmalı. Malzeme düşmesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Çarpmalara karşı önlem alınmalı, İş için gerekli araç ve gereçler temin edilmelidir. Bunlar dışında en çok alınması gereken önlem bir iş güvenliği uzmanı ile çalışmaktır.