Enerji Davaları Nasıl Çözümlenir?

Enerji Hukuku Davaları ve enerji hukuku; günümüzde yükselen teknolojik gelişmeler ve enerji piyasalarıyla ilgili olarak daha çok ticari işletmelerin yaşadığı ticari uyuşmazlıklardan doğan mahkemelerde görülür. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/enerji-hukuku.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Enerji, yeryüzünde var olan, ülkelerin zengin kaynaklarını oluşturan önemli değerlerdendir. Ardı adına gelişen 4 büyük sanayi devriminin ardından ülkeler arası enerji savaşları ve firmalar arasında yaşanan rekabet, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasına dönüşmüştür. Günümüzde toplumlar enerjiye yüksek miktarlarda ihtiyaç duyduklarından ötürü de bu konuda yaşanan haklı – haksız rekabetler enerji hukuku davalarına başvuruları arttırmaktadır.

Türkiye’de Enerji Hukukunun Davaları Hangi Mevzuatları İçerir?

1) Elektrik Piyasası

2) Doğalgaz Piyasası

3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Piyasası

4) Petrol Piyasasını içeren mevzuat ve davalara enerji hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Günümüzde enerji piyasası büyük zenginlik ve güç oluşturduğundan büyük bir rekabet piyasası oluşturmaktadır. Bu yüzden de büyük bir rekabet piyasası oluşmuştur. Son dönemde ülkemizde gelişen özelleştirme süreci ise dürüst, doğru, sağlıklı ve dengeli hizmet periyodunu yanlış biçimde kamçılayabilmektedir. Bu da haksız rekabetten kaynaklanan enerji hukuku davalarını meydana getirmektedir. Açılımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olan EPDK, 2001 yılında 4628 sayılı yasa kurulmuştur. Ardından doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının düzenlemelerini de yapmaya başlamıştır. Enerji hukuku ile ilgili olarak tüm problemleriniz için Av Latif Cem Baran hukuk firmasına başvurabilirsiniz.