Firmaları gelişmeye iten pek çok sebep vardır. Bunlar kuruluş içerisinden kaynaklanabileceği gibi, kuruluş dışından da kaynaklanabilir. https://www.g-gsoft.com.tr/tr/2018/07/27/surec-yonetim-sistemine-neden-gerek-var/ adresi üzerinden konu ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Firmalar tarafından sebep her ne olursa olsun gelişim sağlanabilmesi için süreç yönetimi de gereklidir.

İşletme İçindeki Sebepler

 Çalışanların moral ve motivasyonlarında düşüş yaşanması
 Müşterilerin beklentilerini göz ardı etme
 Çalışanların yönetimden çok fazla beklenti içinde olmaları
 Müşterilerden gelen feet backlerin olumsuz olması
 Üretilen ürün ya da verilen hizmetin kalitesiz hale gelmesi
 Planlamanın düzgün yapılmaması ya da çeşitli nedenlerden dolayı aksaması
 Geleneksel yönetim yapıları nedeni ile yönetimin zor bir hal alması
 Firmaların vizyon ve misyonundaki değişimlerdir.
Bu maddelerin doğru bir şekilde yorumlanması süreç yönetimi konusunda başarı elde edilmesine yardımcı olacaktır.

İşletme Dışındaki Sebepler

 Yönetime olan yaklaşımda meydana gelen değişimler
 Küreselleşmenin işletmelere etkileri
 Teknolojik manada yaşanan gelişim ve değişimler
 Demokratikleşme yolunda atılan adımlar
 Siyasal arenada yaşanan değişimler
 Dünya üzerinde firma ve sektörler arasındaki ateşli rekabet
 Müşterilerin firmadan beklentilerinin ve taleplerinin değişmesi
 Bilgi düzeyinde yaşanan değişimler
Sebep her ne olursa başarı yakalamak, kar marjlarını artırarak maliyetleri düşürmek, ayrıca müşterilerine duyarlı ve onların beklentilerini karşılayan bir firma olmak için süreç yönetimi konusunu doğru yorumlamak ve bu konuda profesyonel destek almak gerekiyor.