Müzik insan hayatındaki en önemli ihtiyaçlardan biridir. "Müzik ruhun gıdasıdır." Sözünde de anlaşılacağı gibi güzel ve hareketli ezgiler insanın ruhunu besler. Her duyguyu ve düşünceyi müzikle anlatmak mümkündür. Her yörenin bölgenin ve ülkenin bir müzik kültürü vardır. Hatta ülkeler arasında düzenlenen şarkı yarışmaları dünyada müziğe verilen önemi açıkça göstermektedir. İnsanlar taşlardan camdan metalden kısacası buldukları her nesneden müzik ritmi çıkarmaya çalışmışlardır. Zamanla çıkardıkları bu ritimler nota olmuş ve icat edilen birçok müzik enstrümanı ile çalınmıştır. Her insana hitap edecek bir müzik türü vardır. Müzik çoğu zaman hastanelerde özellikle psikolojik tedavi olarak kullanılmıştır. Bu da insanın yaşamını devam ettirebilmesi ve çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için müziğe gereksinim duyduğunu gösterir.