AVM'nin Gelişmesini Sağlamak AVM Yönetimi Görevidir

Alışveriş sektörü günümüzde en canlı ve sürekli gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle de rekabet alışveriş sektöründe daha yoğun ve yüksektir. Bu anlamda alışveriş merkezleri rekabetin en çok görüldüğü yerlerin başında gelmektedir. Her gün yeni bir merkezin açılmasın söz konusu olabilmektedir. Ancak bir alışveriş merkezinin sektörsel rekabete dahil olabilmesi ve kar payı alabilmesi için AVM işleyişi konusunda donanıma ihtiyacı vardır. Bu anlamda merkezlerin kendi bünyesinde personel eğitmesi uzun süren bir işlem olduğu için de daha çok yardımcı kurumlardan destek alınmaktadır. Bir alışveriş merkezinde yönetim hem bünyesinde hem de çevresindeki gelişmeyi kapsamak zorundadır. Çevre şartlarının iyi değerlendirilmesi için çalışma yapan yönetim kadrosunda aynı zamanda konumu ve bina yapısını iyi kullanabilecek fikirlerin de olması gerekmektedir. Bu şekilde çevrede ilgi çekici bir etki bırakılabilmektedir ki bu da rekabet etmek için gereklidir. Bunun dışında alışveriş merkezi içindeki genel ve özel yönetim kadrolarının da kontrol edilebilmesi için düzenli çalışan bir sistemin kurulması gerekir. Bu anlamda hem bünyesinde sahip olduğu mağaza ve tedarikçi firmaların ihtiyaçlarına yönelik hem de ziyaretçi çekebilecek organizasyon ve uygulamalar kullanmalıdır.

Rekabetin Arttırılabilmesi İçin Farklı Enstrümanlar Gerekir

Günümüzde hızlı değişen beklentiler ve davranışlar olması nedeni ile alışveriş merkezlerinin de rekabeti farklı bir boyuta geçmektedir. Bu anlamda hem güncel kalması hem de beklentileri karşılayabilmesi için alışveriş merkezlerinin sürekli değişmesi gerekebilmektedir. Bu durumu sağlayacak olan ise AVM yönetimi ve kurulan sistemdir. Sadece ürün tedarik etmek alışveriş merkezleri için yetersiz kalan bir uygulamadır. İnsanların alışveriş merkezlerinden beklentileri değiştiği için farklı unsurların da kullanılması gerekebilmektedir. Dünya standartlarında çalışan pek çok alışveriş merkezi içinde birçok farklı yaşam alanı oluşturabilen yapılara sahiptir. Hem bulunduğu yeri iyi kullanabilmesi hem de ilgi çekici uygulamaları yapabilmesi nedeni ile tercih edilen bu merkez aynı zamanda da rekabette daha fazla pay oranına sahiptir. Devamlılık gösteren merkezlerin rekabet gücü de daha fazla olacaktır.

www.mallexpert.com.tr