Performans Ödevleri Nasıl Yapılmalıdır

Bütün öğrencilerin ortaya koymuş olduğu belirli şekillerde olan performans ölçütlerine göre öğretmenlerini veya arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da  ve ödevlere genellikle de performans ödevi adı verilmektedir. Belirlenen ve verilen kısa zaman içerisinde zamanlı şekillerde çalışmalar bütün öğrencilerin günlük hayattaki pratik bilgilerini ölçmek amaçları ile en etkili şekillerde yapılmaktadır. Bu ödevlerin ise genel olarak amaçları öğrencilerin derslerde öğrendiklerini günlük hayatlarında uyarlanabilmesini sağlaması gerekmektedir. Öğrenciler ise bütün derslerinin bir bölümünden grup çalışması veya tek başına görev almaktadır. Ayrıca diğer ve istenilen bütün ödev puanlarının aritmetik ortalaması öğrencinin notlarını da en etkili şekillerde etki etmektedir. Performans ödevleri ise her öğrenciye farklı zamanlarda farklı konular olarak da verilmektedir. Performans ödevleri verilirken öğrencinin yapabileceği düzeylerde olmasına özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bu ödev sistemlerinde mutlaka konu ve beklentiler net bir şekilde açıklanmalıdır ve öğretmenlerin ödevlere yönelik olarak verdiği bütün açıklamalar da dikkatli şekillerde okunmalıdır. Ödev kapakları ve ödevlere yönelik olarak çalışma planları hazırlanır ve gerekli olan bütün işlemlerde yapılır ayrıca materyal toplanmaktadır.

Hazırlanacak Olan Rapordaki İçerikler Nasıl Olmalıdır

Bütün performans ödevlerini değerlendirirken performans ölçeklerine göre yapılması sağlanmalıdır. Rapor teslim edilmeden evvel performans değerlendirme ölçeklerine bakılmalıdır ve öğretmenlerin de en uygun gördüğü süre içerisinde teslimi yapılmaktadır. Performans ödevlerinde sunulacak ve olması gereken raporlarda bulunması gereken bazı aşamalar bulunmaktadır. Performans ödev sistemlerinin kapakları ve ödev kapakları sayfası, derslerin isimleri ve içerikleri, ödevlerin hangi ve ne konuda oldukları, istenilen efor, dizinler, ödevlerin planları gerekli durumlarda istenmektedir ve bazı ders içeriklerinde yer alan grafikler ve tabloların olması gereklidir. Aynı zamanda bu ödevler sistemlerinde öğrencilere sadece bireysel olarak değil aynı zamanda da kendi aralarında iletişim bağlarının gelişmesi ve farklı sistemlerin oluşması için grup ödevleri de öğrencilere fazlalıkla verilmektedir. Performans ödevlerinize aradığınız ve aynı zamanda da merak ettiğiniz bütün örnekleri kısa sürede ve en etkili şekillerde bulabilerek kaynak olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

www.egitimzili.com