Çevirmen Kuram Bilmeden de Çeviri Yapamaz mı

Çeviri piyasası günümüzde artık oldukça geniş bir sahaya yayıldığı için işverenin çevirmene karşı bakış açısında farklılaşmalar gözükmektedir. Bunlardan en belirgini ise artık uzman çevirmen ile doğal, yani alaylı çevirmendir. Bu doğrultuda hem sözlü hem de alanında verilen eğitimde bu türden bir sav çeviri normları, çeviribilim araştırmalarında görgüllük ve bu bölümün alt başlıklarında incelenen konular arasında yer almaktadır. Bu ölçüde dikkat çeken bir unsur olarak çeviri bilimin dokunulmazlığını yitirmesi ve gerektiğinde dayanak alınacak, gerektiğinde tartışılarak değiştirilecek geliştirilecek bir alan olarak görülmesine doğru giden yok, eğitimin bu gelişimindeki payı ve kuramların çevirideki işlevsel önemi ön plana çıkmaktadır.. Dolayısıyla kuramdan eğitimin nasıl yararlandığını, yani kuramın uygulamaya nasıl yansıdığını göstermek amacıyla kuramın yönlendirdiği davranış örneklerine yer vermek gerekir burada. Nitekim çevirmen çeviri piyasasına adım atmadan önce ssahip olması gereken şeylerdir bunlar. İşin teorik kısmında yer alan bu tip şeyler iş pratiğe geçirmeye geldiğinde çeviride başat rol oynamaktadır.

Çeviride Temel Kavram

Çeviribilim kapsamında ele alacağımız yazınsal ve sözlü tercüme bize çeviride uygulanan kuramların içeriği ve yöntemi açısından yeterli bilgiyi vermektedir. Nitekim biz çeviride kuram bildikten sonra anlık olarak çeviri kapsamında ortaya çıkabilecek sorunları sıkıntısız bir şekilde aradan çıkarmış oluruz. Bu da bize yaptığımız işte hem zaman kazandırır hem de özgüvenimizi arttırır. Öte yandan çeviride neyin nerede duracağını ve uygulanabilirliğini ne ölçüde tartabileceğimizi bilirsek karşımıza çıkabilecek herhangi bir hatanın sebebinin de farkında olmuş oluruz. Temel bilgi çağındaki profesyonel çevirmenlerin bu doğrultudaki yaklaşımı her ne kadar ellerindeki kitaba bağlı bir şekilde olsa da teorik olan bilginin sırtını pratiğe dayandırmak her zaman çok daha avantajlı olmuştur.Bu her zaman çeviri sektöründe ister yazılı ister sözlü tercüme olsun hiç fark etmez sürekli sorulmakta olan sorular arasında yer almaktadır. Nitekim çeviri içerisinde kendince incelikleri olan bir yapıdır ve bu doğrultuda atılan adımlarda bilgisizlikten dolayı yaşanabilecek olan düşüklük yapılan çalışmayı tümüyle çöpe attıracaktır.

www.nettercume.com.tr