Fon Katılma Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bütün yatırım fonlarında halktan topladıkları paralar karşılığında , tahvil gibi bütün sermayelerin piyasası araçlarından ve aynı zamanda ise kıymetli madenlerden oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre kısa sürede ve en etkili şekillerde yönetir. Bu aşamalarda ise her bir yatırımcı fonların sahip oldukları portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgelerini de kısa sürede alarak fonlara ortak olurlar. Bu noktada canlı borsa takip ve yatırım fonu katılma belgeleri bütün yatırımcıların fon portföyüne ortak olarak olmasını sağlayan etkili belgelerden bir tanesi olmaktadır. Bütün yatırım fonlarındaki katılma belgelerini, şirketlerin hisse senetlerine benzetilmektedir ve yatırımcılar ise hisse senedi olarak şirketlere ortak olurlar ve o şirketler ise üzerinde hak sahibi olurlarsa eğer, benzer şekillerde yatırım fonlarında da katılma belgesi ile fon portföyüne kısa sürede ortak olurlar. Canlı borsa takip sistemlerinde ve hisse senedi sahipleri bu alanlarda şirket yönetimlerine etkili şekillerde ve kısa sürede katılabilirken, katılma belgesi sahiplerinin de fon yönetimine katılabilir ve katılma belgesi sahiplerinin de fon yönetimlerine katılma hakları bulunmamaktadır.

Tahvil Nedir

Tahvil devletin veya özel sektör şirket ve firmalarının borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleri olmaktadır. Bu tahviller ise halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin kısa sürede satılabilir. Canlı borsa takip ve kamu borçlanma aracı dışındaki bütün tahvillerin ihraç ve halka arzı için de bütün bunların sermaye piyasası kuruluna kaydettirilmesi mutlaka gerekmektedir. Aynı zamanda ise genel ve katma bütçeli idareler ise TC. Merkez Bankasınca ihraç edilecek tahviller kurullar tarafından kayda alınmazlar. Ayrıca bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin de performanslarını bütün yatırımcılara yansıtmalarını amaçlayan ve payları da borsada işlem gören borsa yatırım fonları bulunmaktadır. Bu sistemlerin ise en temel özellikleri de fon katılma belgelerinin hisse senetleri gibi İMKB’de işlem görmesidir. Bu aşamalarda ise borsa yatırımlarında bütün fon paylarının aynen hisse senetleri gibi aracı kurumlar vasıtasıyla fon pazarlarında alınıp satılması mümkün olmaktadır.

www.borsadirekt.com