Şebeke Bağlantılı Yerlerde Yasal İzin Şart

Yenilebilir enerji yani güneş enerjisi herkesin uygulayabileceği yasal hiçbir sakıncanın olmadığı bir sistemdir. Sistem biraz pahalı bir sistem olduğu için toplumda yeni yeni yaygınlaşmaya ve tercih edilmeye başladı. Oysaki getirisi bu maliyeti karşılayan bir sistemdir. Yaklaşık 30 yıl süreyle hiçbir sorun yaşamadan kullanılır. Sistemin işlemesi içi herhangi bir yasal izin veya belgeye ihtiyacınız yoktur. Ancak yasaların belirlediği düzeyden daha fazlasını yani sırf enerji ve elektrik üretimi için açılan tesislerin yasal sorumlulukları vardır. Ülkemizde tarımsal sulama alanlarından sanayi kuruluşlarına, eve ve ofislerden mandıralara istenilen her mekânda solar panel sistemleri kurulabilir. Devlet de bu projelere destek vererek enerji üretiminde dışa bağımlılıktan kurtulmayı amaçlıyor. Özellikle ürettiği elektrik enerjisini devlet elektriği ile ortak bir sistemden gerçekleştirenler yani ortak şebeke sistemini kullananlar tabi ki bunun için yasal belge hazırlamaları ve bu belgenin kabulü şart. Çünkü fatura geldiğinde sizin ne kadar enerji üretimi sağladığınızın faturalar üzerinde yansıma gerekiyor.

Şebeke Bağlantısız Solar Sistemleri Nedir?

Şebeke bağlantısız hiçbir elektrik direğinin veya sistemin olmadığı yerler anlamına gelir. Bu gibi alanlarda kurulan her türlü tesis kendi enerji üretimini kendisi yapmak zorundadır. Yasal olarak da hiçbir sakıncası olmayan şebeke bağlantısız yerlerde enerji üretimi şehir içi ve kalabalık yerlerde olduğundan daha verimlidir. Büyük küçük tüm tesisler ve hatta dağ evleri, çiftlik, mandıra ve villa tipi evler için de şebeke bağlantısız solar panel enerji üretimi yapılabilir. Tarımsal sulama alanları da şebeke bağlantısı olmayan yerlere en önemli örnektir. Bu tür alanlarda sulama ve pompalama kendi enerjisini üretme sistemi ile otomatik olarak çalışmaktadır. Bu şekilde hem işlem daha kolay ve yasal oluyor. Eğer siz harcadığınız elektrikten daha fazlasını ürettiyseniz o halde hiçbir ödeme yapmanıza gerek kalmaz aksine kurumdan para alma olanağına bile sahip olabilirsiniz. Şebeke bağlantılı sistemler iş yeri veya özel binalar başta olmak üzere ev ve binalar için de uygulanabilir.

www.solarturkmarket.com